HomeUitleenKopenVoorlichtingBestuurContact
Nieuwe pagina 1

Zorg- en adviescentrum

gevestigd in het gezondheidscentrum
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout
T 0499-423169

Openingstijden:

Elke werkdag van
10.00 tot 11.00 uur

Voor dringende zaken
buiten de openingstijden
kunt u bellen naar:
06-10176216


AED ALERT LAARBEEK
Lees hier voor meer info
 WHP-design

 


  


 

Het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout is een vereniging die op lokaal niveau algemene diensten verleent op het gebied van gezondheidszorg. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en natuurlijk ook door haar leden. Vanuit de historie staat het Wit-Gele Kruis bekend om wijkverpleging, het beheer van wijk-gebouwen en uitleen van hulpmiddelen. Dit laatste is vandaag de dag nog steeds een van onze diensten. Inmiddels bieden wij ook aanvullende dienstverlening aan zoals gezondheidsvoorlichting.

 

Als gevolg van het coronavirus gaat het jubileumfeest op 25 april 2020 niet door. Te zijner tijd volgen nadere mededelingen.Klik op een van onderstaande menu keuzes voor meer info.
 


Op zoek naar ………..Ben jij dit?
Deze foto werd gemaakt 11 april 1970 bij het jubileumfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout. Ben jij degene die op deze foto staat, stuur dan vóór 15 april een mailtje naar wit-gelekruis@hotmail.com onder vermelding van 50 jaar Wit-Gele Kruis. Voor degene op de foto, ligt het jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis” klaar.   

 

De doelstelling van het Wit-Gele Kruis is om gezondheidszorg, in de breedste zin van het woord, aan haar leden te bieden. Denk hierbij aan het creëren van voorzieningen, het organiseren van themabijeenkomsten, het financieel ondersteunen van organisaties voor lokale gezondheidszorg. Het Wit-Gele Kruis was o.a. initiatiefnemer voor de opzet en invoering van het AED-project Laarbeek. Dit alles wordt door werkgroepen georganiseerd en gecoördineerd.
 
   
 
Word lid en ervaar het gemak, de diensten en voorlichting die u zo dichtbij huis ontvangt. Het lidmaatschap staat open voor inwoners van Lieshout en Mariahout. Samen met alle leden en de vrijwilligers kunnen wij dan nog meer betekenen voor gezondheidszorg bij u om de hoek.

Voor maar
5,50 per jaar bent u al lid van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout! Om u aan te melden kunt u terecht bij het Zorg- en Adviescentrum, waarvoor wij u verwijzen naar onze contactgegevens op deze site.
 

 
  U kunt bij ons terecht voor algemene zaken zoals:
       
    aankoop van hulpmiddelen zoals helping-hand, wandelstok, urinaal en zitkussens (ook voor niet leden)
  • advies, uitleg en hulp bij aanvragen voor hulp/zorgg
  • verwijzing naar de juiste instantie bij diverse hulpvragen