HomeUitleenKopenVoorlichtingBestuurContact
Nieuwe pagina 1

Zorg- en adviescentrum

gevestigd in het gezondheidscentrum
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout
T 0499-423169

Openingstijden:

Elke werkdag van
10.00 tot 11.00 uur

Voor dringende zaken
buiten de openingstijden
kunt u bellen naar:
06-10176216


AED ALERT LAARBEEK
Lees hier voor meer info
 WHP-design

 


  


 

Het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout is een vereniging die op lokaal niveau algemene diensten verleent op het gebied van gezondheidszorg. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en natuurlijk ook door haar leden. Vanuit de historie staat het Wit-Gele Kruis bekend om wijkverpleging, het beheer van wijk-gebouwen en uitleen van hulpmiddelen. Dit laatste is vandaag de dag nog steeds een van onze diensten. Inmiddels bieden wij ook aanvullende dienstverlening aan zoals gezondheidsvoorlichting.

 

Als gevolg van het coronavirus gaat het jubileumfeest op 25 april 2020 niet door. Te zijner tijd volgen nadere mededelingen.Klik op een van onderstaande menu keuzes voor meer info.
 


Jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis”

Reeds enkele jaren geleden gingen oud-bestuurslid Henk Verbakel, bestuurslid Ad de Beer en voorzitter Pieter de Baaij aan de slag om 100 jaren notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen te herlezen op zoek naar relevante feiten en omstandigheden die de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout kenmerken. Henk heeft een flink aantal personen geïnterviewd die nauw bij het Wit-Gele Kruis betrokken waren of nog zijn. Hij ging op onderzoek uit in regionale en provinciale archieven om de feiten en aangetroffen verhalen in een juist perspectief te kunnen plaatsen. Dit alles resulteerde in een schat aan informatie als basis voor het uiteindelijke boek.

Op verzoek van het bestuur is Paul van de Wiel in 2017 gestart met het ordenen van de grote hoeveelheid aan informatie en met het schrijven van het jubileumboek. Tot haar grote genoegen heeft het bestuur kunnen vaststellen, dat het jubileumboek een uniek document is geworden.

Het boek telt ruim 150 pagina’s en is verlevendigd met talrijke afbeeldingen en foto’s, zowel in zwart-wit als kleur. De schrijver begint zijn verhaal met de geschiedenis van de zorg in het verre verleden, met speciale aandacht voor de situatie in het oude Lieshout. Daarna leidt hij de lezer vanaf de beginjaren van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout langs de oorlogsjaren, de wederopbouw en daarna tot aan de wijze waarop onze kruisvereniging in de overlevingsmodus is gegaan, terwijl de meeste collega-verenigingen elders in Nederland voorgoed stopten.

Huisartsen, de wijkzusters, de bodes, ze komen allemaal voorbij, met foto en hun verhaal. Natuurlijk is er in het boek ook veel aandacht voor de dorpsfeesten bij het 50-jarig bestaan in 1970 en de opening van de wijkgebouwen. Kortom het boek is een naslagwerk geworden over een belangrijk stuk geschiedenis van Lieshout en Mariahout.
 


 

 

De doelstelling van het Wit-Gele Kruis is om gezondheidszorg, in de breedste zin van het woord, aan haar leden te bieden. Denk hierbij aan het creëren van voorzieningen, het organiseren van themabijeenkomsten, het financieel ondersteunen van organisaties voor lokale gezondheidszorg. Het Wit-Gele Kruis was o.a. initiatiefnemer voor de opzet en invoering van het AED-project Laarbeek. Dit alles wordt door werkgroepen georganiseerd en gecoördineerd.
 
   
 
Word lid en ervaar het gemak, de diensten en voorlichting die u zo dichtbij huis ontvangt. Het lidmaatschap staat open voor inwoners van Lieshout en Mariahout. Samen met alle leden en de vrijwilligers kunnen wij dan nog meer betekenen voor gezondheidszorg bij u om de hoek.

Voor maar
5,50 per jaar bent u al lid van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout! Om u aan te melden kunt u terecht bij het Zorg- en Adviescentrum, waarvoor wij u verwijzen naar onze contactgegevens op deze site.
 

 
  U kunt bij ons terecht voor algemene zaken zoals:
       
    aankoop van hulpmiddelen zoals helping-hand, wandelstok, urinaal en zitkussens (ook voor niet leden)
  • advies, uitleg en hulp bij aanvragen voor hulp/zorgg
  • verwijzing naar de juiste instantie bij diverse hulpvragen