HomeUitleenKopenVoorlichtingBestuurContact
Nieuwe pagina 1

Zorg- en adviescentrum

gevestigd in het gezondheids-
centrum
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout
T 0499-423169

Openingstijden:

Elke werkdag van
10.00 tot 11.00 uur

Voor dringende zaken
buiten de openingstijden
kunt u bellen naar:
06-10176216

verder zijn we telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.AED ALERT LAARBEEK
Lees hier voor meer info
 
WHP-design

 


 

  


 

Het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout is een vereniging die op lokaal niveau algemene diensten verleent op het gebied van gezondheidszorg. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en natuurlijk ook door haar leden. Vanuit de historie staat het Wit-Gele Kruis bekend om wijkverpleging, het beheer van wijk-gebouwen en uitleen van hulpmiddelen. Dit laatste is vandaag de dag nog steeds een van onze diensten. Inmiddels bieden wij ook aanvullende dienstverlening aan zoals gezondheidsvoorlichting.
 
 

De doelstelling van het Wit-Gele Kruis is om gezondheidszorg, in de breedste zin van het woord, aan haar leden te bieden. Denk hierbij aan het creëren van voorzieningen, het organiseren van themabijeenkomsten, het financieel ondersteunen van organisaties voor lokale gezondheidszorg. Het Wit-Gele Kruis was o.a. initiatiefnemer voor de opzet en invoering van het AED-project Laarbeek. Dit alles wordt door werkgroepen georganiseerd en gecoördineerd.
 
 
 
Word lid en ervaar het gemak, de diensten en voorlichting die u zo dichtbij huis ontvangt. Het lidmaatschap staat open voor inwoners van Lieshout en Mariahout. Samen met alle leden en de vrijwilligers kunnen wij dan nog meer betekenen voor gezondheidszorg bij u om de hoek.

Voor maar
5,50 per jaar bent u al lid van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout! Om u aan te melden kunt u terecht bij het Zorg- en Adviescentrum, waarvoor wij u verwijzen naar onze contactgegevens op deze site.
 


Jaarvergadering :

Download hier de agenda
Download hier de notulen van 16 april 2016,19 april ALV Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout en Lezing over drugs.

Ken of ben jij iemand die drugs gebruikt? Of wil je meer weten over drugs? Dat kan! Aansluitend aan de Algemene ledenvergadering van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout (van 20.00 – 20.30 uur) zal Mathijs de Croon van Novadic-Kentron (verslavingszorg) om 20.30 uur hierover een interactieve presentatie verzorgen.

Drugs (en alcohol) zijn in het uitgaanscircuit niet meer weg te denken. En al denk je “die doet dat niet” of “hier in het dorp komt dat niet voor”, het aantal gebruikers is groot. Wat kun je doen als je gebruik in je omgeving signaleert. Kun je het ook “af en toe”of “recreatief”gebruiken, wanneer ben je verslaafd? Mathijs vertelt en laat zien welke type drugs er zijn, welke verschillen er zijn in gebruik en effect, wat er gebeurt met lichaam en geest, hoe je drugsgebruik herkent, welke hulpverlening er mogelijk is, professioneel of via een andere weg.

Datum: 19 april in het Dorpshuis van Lieshout. 20.00 uur – 20.30 uur Jaarvergadering Wit Gele Kruis 20.30 uur Aanvang lezing De lezing is ook voor niet-leden van het WGK gratis toegankelijk.

 
  U kunt bij ons terecht voor algemene zaken zoals:
       
  • uitleen van hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals krukken, rolstoel, rollator e.d. (alleen voor leden)
  • aankoop van hulpmiddelen zoals helping-hand, wandelstok, urinaal en zitkussens (ook voor niet leden)
  • advies, uitleg en hulp bij aanvragen voor hulp/zorg
  • verwijzing naar de juiste instantie bij diverse hulpvragen